Gesuch 18251200 23 Jan 2019 23:14

Seekiefer, Europäische Schwarzkiefer, 35 m3 Spot - 1 Mal

Holzart: Seekiefer, europäische Schwarzkiefer, Volumen: 35 m3 Spot - 1 Mal, Dicke: 4; 5 mm, Breite: 60; 80 mm, Länge: 500; 595 mm, Qualität: 3B
Gesuch 18234029 14 Jan 2019 14:21

Rohsperrholz - Industriesperrholz

Sperrholzart: Rohsperrholz - Industriesperrholz, Arten - Mittellage: Seekiefer, Volumen: 40 m3 Spot - 1 Mal, Dicke: 9 mm, Breite: 1250 mm, Länge: 2500 mm, Klasse: 3